Innehåll

Robert Hultman producerar innehåll eller “content” som det kallas på branschspråk. Det kan ske som ett enskilt uppdrag eller som en del av ett rådgivningsuppdrag. Det kan handla om att löpande ansvara för innehållet i en kanal eller om att dra igång en kanal och utbilda företagets medarbetare.

 

Elektroniska nyhetsbrev
Ett elektroniskt nyhetsbrev som vänder sig till målgruppen med information de är intresserade och har nytta av är ett utmärkt sätt att marknadsföra sig. Nyhetsbrevets regelbundna utgivning gör att avsändaren alltid ligger högt i målgruppernas medvetande.
Nyhetsbrevet positionerar avsändaren som en auktoritet på sitt område. Nyhetsbrevet utformas dessutom så att det driver trafik till avsändarens website.

 

Innehåll på websiten
Ett företags utbud av varor och tjänster förändras inte så ofta. Websiter har därför en tendens att bli statiska “kataloger” och inte uppmuntra till regelbundna besök. Många företag försöker göra sin website mer levande med nyheter om egna affärer, om rekryteringar med mera. Det är bra.
Ett problemet är att det inte blir uppdaterat så ofta både på grund av att det kanske inte händer så mycket och på grund av att man har svårt att prioritera webuppdateringen när det verkligen händer mycket. Ett större problem, som de flesta företag inte alls tänker på, är att det man har att berätta ofta inte är särskilt intressant för andra.
En extern redaktör kan förse siten med nyheter och information som är relevent för företaget och intressant för läsarna. Uppdateringstakten kan variera från månadsvis till dagligdags.

Ring 070-789 00 00 om du vill veta mer.

 

Ett komplement till eller ersättning för traditionellt publicitetsarbete
Public Relations har kommit att betyda publicitet. Att man söker uppmärksamhet i andras medier för sånt som man vill sprida information och kunskap om. Det är tidningar, tv och radio som man uppvaktar med nyhetsuppslag och artikelidéer.

Fördelen är att dessa medier är spridda till många och anses ha hög trovärdighet – åtminstone var det så förr. Det har gjort att det har varit värt att ansträngningarna att synas i de här medierna trots att man oftast bara lyckas i en bråkdel av de försök man gör.

Idag framstår det som mindre attraktivt. Dels för att fler idag arbetar aktivt med att söka publicitet samtidigt som tidningarna resurser minskar. Man skulle kunna tro att tidningarna därför skulle uppskatta bra nyhetsuppslag mer men i praktiken är det så att journalisterna på de stora tidningarna upplever att de ägnar allt för mycket tid åt “alla dessa pr-konsulter”.

Tidningarna spridning minskar samtidigt som det blir enklare att nå sina målgrupper med egna medier. Och det är naturligtvis internet som öppnat den möjligheten. Men bara för att vi kan nå dem betyder det inte att de är intresserade. Vi får varje dag en massa mail i vår brevlåda om sånt som vi inte är intresserade av. Spam.

Många av de websiter som finns är heller inte särskilt intressanta. De kan fungera som kataloger. Man söker upp dem när man letar efter information om någon produkt eller tjänst. Och det är väl bra så. Men man kan också använda de här websiterna så att de kan ersätta eller komplettera annonsering och publicitet.

Om man kan skapa en ström av relevanta besökare till sin website och göra dem till återkommande besökare genom att uppdatera websiten regelbundet och se till att den innehåller information som gör det värt för dem att besöka den – ja, då har man skapat en kanal som är värd jättemycket och som överträffar PR och annonsering på alla sätt och vis.